Poradnia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy do Poradni Logopedycznej, która działa w ramach kontraktu z NFZ, pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.


Jak przygotować się do wizyty w Poradni:

Potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa lub innego specjalisty do poradni logopedycznej z podaniem rozpoznania.


Profil działalności:

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi.


Jak przygotować się do badań:

Pacjent w każdym przypadku powinien być zdrowy, bez objawów grypy czy przeziębienia.. Ze względu na fakt, że wizyty umawiane są na konkretne godziny prosimy o wcześniejsze przybycie.


Poradnia logopedyczna
zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym oraz zespołami genetycznymi. Zakres usług obejmuje:

 • Konsultacje logopedyczne dla noworodków i niemowląt
 • Konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami artykulacji
 • Terapię wad wymowy dzieci i młodzieży
 • Terapię pacjentów porozszczepowych
 • Ćwiczenia terapeutyczne
 • Profilaktykę logopedyczną.


Pacjent, w trakcie wizyty w Poradni Logopedycznej, poddany jest badaniu logopedycznemu polegającemu na:

 • przeprowadzeniu wywiadu,
 • ocenie sposobu porozumiewania się,
 • artykulacji,
 • słuchu mownego,
 • ocenie budowy i sprawności narządów mowy
 • badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykowych i artykulacyjnych.


Badanie logopedyczne czasem musi zostać poszerzone o wyniki badań konsultacyjnych przeprowadzonych przez:

 • audiologa,
 • foniatrę,
 • laryngologa,
 • ortodontę,
 • neurologa.

Po zebraniu i analizie wszystkich wyników badań opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby Pacjenta.
Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu otoczenia.