Oferta Gadu - Gadu

Terapia w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno- terapeutyczną nad pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi. Świadczymy usługi refundowane przez NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA w następujących zakresach:


I.Dzienny ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzenia wieku rozwojowego- pacjentami ośrodka są dzieci od pierwszych miesięcy życia do ukończenia 18 lat

Skierowanie na rehabilitację ośrodku wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista


II. Dzienny ośrodek rehabilitacji słuchu i mowy prowadzi terapię pacjentów dorosłych oraz dzieci, z następującymi jednostkami chorobowymi:

 • zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • ubytek słuchu
 • dysartria i anartria
 • niesklasyfikowane zaburzenia percepcji słuchowej
 • nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
 • wrodzona wada rozwojowa ucha
 • głuchota
 • dysfazja i afazja
 • dysleksja i aleksja
 • apraksja


Skierowanie na rehabilitację słuchu i mowy wystawia lekarz oddziału lub poradni otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.

o nas

 

III. Poradnia Logopedyczna - świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista


IV.Poradnia Psychologiczna - świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

Ponadto centrum świadczy usługi komercyjne z zakresu masażu, kinezyterapii i fizykoterapii wspomagane przez najnowocześniejsze w regionie urządzenia.

Inne nasze lokalizacje:

23-413 OBSZA 35B

- Poradnia Logopedyczna - świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

22-470 ZWIERZYNIEC,

UL. ARMII KRAJOWEJ 7

- Poradnia Logopedyczna - świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

 

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

UL. KOŚCIUSZKI 24

- Poradnia Logopedyczna

- Poradnia Psychologiczna

- Świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

 

 

22- 400 ZAMOŚĆ

UL. SZWEDZKA 18

- Poradnia Psychologiczna

- Świadczenia dla dzieci i dorosłych

Skierowanie do poradni wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

 

23-400 Biłgoraj

Ul. Długa 75

 

 

Ponadto w wymienionych wyżej poradniach oferujemy pomoc w zakresie:

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 • porady logopedyczne,
 • terapia wad wymowy u dzieci i dorosłych,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • terapia dzieci i dorosłych z implantami ślimakowymi i aparatami słuchowymi,
 • terapia małych dzieci z niedosłuchem,
 • wczesna interwencja terapeutyczna,
 • rehabilitacja mowy osób z zaburzeniami neurologicznymi,
 • rehabilitacja mowy u pacjentów po udarach i wypadkach komunikacyjnych,
 • terapia jąkania,
 • przezwyciężanie trudności szkolnych – dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • terapia logopedyczna przy zastosowaniu słuchawek – FORBRAIN,
 • trening słuchowy Metodą TOMATISA® dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnoza i terapia słuchowa w oparciu o system SAT II (Screeningowy Audiometr Tonalny).

 

Terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych.

 • Terapia psychologiczna zaburzeń rozwojowych/ zaburzenia zachowania.
 • Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Terapia dzieci z mutyzmem.
 • Terapia dzieci z trudnościami z rozwojem społecznym.
 • Pomoc psychologiczna osobom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym (zaburzenia depresyjne, lękowe, fobie, zmagania ze stresem).
 • Pomoc psychologiczna w obszarze budowania i wzmacniania więzi międzyludzkich, poprawa komunikacji w związku.
 • Wsparcie psychologiczne w rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz przeciwdziałania zaburzeniom zachowania.
 • Pomoc psychologiczna doskonaląca umiejętności wychowawcze.
 • Pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.
 • Terapie osób po przebytym zawale mózgu oraz chorobach neurologicznych.