Ośrodek Rehabilitacji

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

W ośrodku dziennym dla dzieci jest prowadzona wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów, w wieku od 0 do 18 r.ż.z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzenia w stopniu głębokim) do ukończenia 25 r.ż.

 

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • endokrynologii dziecięcej
 • chirurgii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

Pacjent zabiera ze sobą posiadane wyniki badań i dokumenty, obuwie na zmianę, strój sportowy i ręcznik.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji i terapii.


Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

 • badanie lekarskie,
 • świadczenia z zakresu psychologii,
 • świadczenia z zakresu neurologopedii,
 • terapię pedagogiczną,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii,
 • indywidualną kinezyterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (wg met. NDT-Bobath, wg. elementów met. Vojty, elementów met. SI, met. PNF, met. Lehnerth-Schroth, met. McKenziego)
 • zajęcia grupowe
 • naukę czynności życia codziennego w ramach Treningu Umiejętności Społecznych i Integracji Sensorycznej.

 

Czas trwania rehabilitacji dzieci w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi dla jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym.

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Słuchu i Mowy

Rehabilitacja Słuchu i Mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczna opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i/lub zaburzeniami mowy. Zajęcia skierowane są również do dzieci i dorosłych z niedosłuchem centralnym oraz z różnymi problemami rozwojowymi, które mogą towarzyszyć zaburzeniom słuchu i/lub mowy.


Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku dziennym obejmuje w szczególności:

 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
 • Świadczenia z zakresu fizjoterapii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej,
 • świadczenia z zakresu treningu słuchowego,
 • świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej.


Co zrobić, aby zostać pacjentem Ośrodka Rehabilitacji Słuchu i Mowy?

Należy posiadać skierowanie do ośrodka dziennego dla na rehabilitację słuchu i mowy oraz rozpoznanie. Skierowanie jest ważne przez okres jednego roku kalendarzowego.


Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni NFZ:

 • otolaryngologicznej
 • otolaryngologicznej dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • audiologicznej
 • foniatrycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej.

 

Rehabilitacja Ambulatoryjna

W ramach leczenia ambulatoryjnego, dochodzący na zabiegi Pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych, w ramach których oferujemy:

 • kinezyterapię,
 • hydroterapię,
 • termoterapię,
 • masaże,
 • fizykoterapię,
 • poradę lub konsultację lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub specjalisty fizjoterapeuty,
 • ćwiczenia z logopedą,
 • Biofeedback.